Blog doel

Het doel van deze blog is om over alle avonturen te schrijven die ik beleef in een kerkgebouw. Een persoonlijke visie op wat ik daar meemaak kan daarbij van toepassing zijn. Het kan over een kerkdienst gaan. Dat is misschien voor de hand liggend in een kerkgebouw. Maar het kan ook een activiteit zijn of over mijn werk als koster van de kerk zijn. Vooral het werk achter de kerkelijke schermen zal ik proberen in beeld te brengen. En wat meer uitdiepen over de gang van zaken in een kerkgebouw.
Deze blog krijgt vanaf 09 januari 2019 elke woensdag om 18:00 uur een nieuwe update.

Hanry