Blog doel

Het doel van deze blog is om over alle avonturen te schrijven die ik beleef in een kerkgebouw. Een persoonlijke visie op wat ik daar meemaak kan daarbij van toepassing zijn. Het kan over een kerkdienst gaan. Dat is misschien voor de hand liggend in een kerkgebouw. Maar het kan ook een activiteit zijn of over het vrijwilligerswerk wat ik daar doe. Vooral het werk achter de kerkelijke schermen zal ik proberen in beeld te brengen waar mogelijk.

Maar dat niet alleen. Ook fictieve religieuze verhalen kunnen hier op de blog langs komen. Bij fictieve verhalen is elke overeenkomst met de werkelijkheid zuiver toeval.

Hanry