Liturgische kleuren

20 maart 2019 Uit Door Hanry

In de Protestandse Kerk Nederland worden in een dienst liturgische kleuren gebruikt. Deze kleuren zijn niet willekeurig. Ze behoren bij een bepaalde kerkelijk tijdvak. Deze kleuren komen terug in bijvoorbeeld de Stola van de predikant en het antependium dat over o.a. de liturgiesche tafel hangt. Hierover kom ik in een latere log op terug.

Er zijn verschillen in kleuren tussen kerkelijke stromingen binnen de Christelijke kerk. In deze log beperk ik me tot de kleuren zoals die gebruikelijk zijn binnen de Protestantse Kerk Nederland. Met name zoals die gebruikelijk is binnen de Protestandse Kerk Arnhem. In lateren logs zal ik ingaan op de verschillen in kleur tussen de stromingen zoals in de Katholike kerk. Voor nu dus de Protestanse Kerk Arnhem (PGA).

De Kleuren

Groen wordt gedragen in de tijd door het jaar heen, als niet een andere kleur van toepassing is. Het is de kleur van de hoop, de toekomst.

Rood wordt gedragen op feestdagen van de Heilige Geest, bijvoorbeeld Pinksteren, Palmzondag en Goede Vrijdag. Op Palmzondag en Goede Vrijdag mag het ook Paars zijn. Dit is dan afhankelijk van de schriftlezing. Ook op tweede kerstdag (26 december) mag het Rood zijn. Maar hier mag ook Wit worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de schriftlezing op Tweede Kerstdag. Rood mag ook op Trinitatis (zondag na Pinksteren). Maar hier mag ook wit worden gebruikt dat is ook hier afhankelijk van de schriftlezing die wordt gedaan in de dienst.

Wit is de feestkleur van feesten zoals Pasen. Daar is het vanaf de paaswake tot Pinksteren. Niet op Pinksteren zelf. Wit wordt ook gebruikt vanaf kerstavond tot en met 06 januari. Ook tijdens een inzegening van een huwelijk, belijdenis, doop en bij bevestiging van Amstdragers en op 01 november wordt de kleur wit gebruikt. Bij een begrafenis kan gekozen worden voor wit of paars.

Paars wordt in tijden van boete gebruikt. Zoals bij Advent (vier zondagen voor kerst.) Op de derde advent mag eventueel Roze worden gebruikt. Ook wordt paars tijdens uitvaarten soms gebruikt.

Mocht je aanvullingen, opmerkingen of gewoon iets kwijt willen. Dat kan in een reactie.

Vergeet niet een duimpje naar boven of naar beneden te geven.

Elke Woensdag om 18 uur een nieuwe log online!