Nieuwe regelgeving kerkdienst in corona-tijd

7 oktober 2020 Uit Door Hanry

Vorige week melde ik met verbazing dat het zingen van twee liederen mocht. Inmiddels is mij na de publicatie van de vorige log bekend geworden dat er nieuwe corona-regels van kracht zijn geworden waar o.a. het zingen weer is afgeschaft. De ventilatie door ramen en deuren open te zetten blijft van kracht. En er is in Arnhem-Noord besloten om het aantal zitplaatsen te verminderen van 70 naar 50 om zo nog beter de afstand te kunnen waarborgen. Dit is voortschrijdend inzicht denk ik. Nu vernam ik maandag in de media dat er met kerken is afgesproken dat er nog maar 30 bezoekers mogen zijn bij een bijeenkomst. Deze maatregel is overigens niet verplicht maar op vrijwillige basis. De PGA kerken gaan dit advies opvolgen. Dat het advies verscherpt is komt feitelijk doordat enkele geloofsgemeenschappen op de Veluwe bijeenkomsten hadden met 600 bezoekers i.p.v. 2400 bezoekers hiermee zochten ze de rand van de afgesproken regels op en dit vonden diversen politici niet zo fraai. Ze waren er nogal ontstemt over. Ze zijn met de koepelorganisatie gaan praten en hebben afgesproken dat het bezoekerstal naar maximaal 30 wordt bijgesteld en zo veel mogelijk online kerkdiensten.

Er moet nog altijd vooraf worden gereserveerd. Het gevolg van de verminderde zitplaatsen is logischerwijs, dat het eerder volgeboekt zit. Afgelopen zondag was er een doopdienst. Daardoor was er meer belangstelling dan voor andere diensten. In deze tijd van beperkte zitplaatsen was de dienst van afgelopen zondag, al voor dat bezoekers zich konden aanmelden, volgeboekt. 🤔 Maar we hebben een mogelijkheid om via kerkomroep.nl de dienst in geluid live te kunnen volgen. En in de loop van zondagmiddag is de mogelijkheid er om de dienst in beeld en geluid te bekijken via you tube. We willen de beelduitzending in de toekomst ook live gaan doen. Maar zover zijn we in Arnhem-Noord nog niet. Hiervoor moet nog veel gedaan worden. Om beeld live te verzenden moet o.a. de verouderde internet aansluiting worden gerenoveerd. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Misschien is dit iets waar ik in een latere log op terug kom wat het internet in PG Arnhem-Noord betreft en het volgen van de dienst via internet. 🤔 In het zuidelijke kerkdeel schijnen ze op dit punt al verder te zijn. 😎

Dat is de log voor deze week. Een duimpje, een reactie dat is altijd 👍🏻
De volgende log staat live komende woensdag rond de klok van 18 uur.